Top Secret: Myggmedel


Myggmedel: it’s top secret!

Försvarets forskningsanstalt framställde och använde fram till sent 90-tal myggmedlet DEMIDEX. På grund av dyr tillverkning blev tillverkningen nedlagd. MEN, svenska forskare har utvecklat medlet och ett nytt myggmedel – IXNIX – är nu ”föremål för patenteringsförfarande”. Det talas om högre effektivitet och TRE gånger så lång verkningstid som vanliga myggmedel! Läs hela texten här (källa http://www.uppfinnaren.com/nr6_00/walle.htm):

Världens bästa insektsmedel

I 30 år har den svenska vetenskapskvinnan Walborg Thorsell, 81, forskat kring insektsmedel. Nu kröner hon sin gärning genom att presentera världens effektivaste medel mot svenska mygg, malariamygg och fästingar.

 

Nästan alla världens insektsmedel består av den aktiva grundsubstansen DEET (N, N diethyl-m-toluamide) som forskades fram på uppdrag av USA:s regering under 40-talet.
Under 60-talet började DEET produceras storskaligt i USA och världsexport inleddes. I praktiken har de stora USA-producenterna sedan dess tillskansat sig tillverkningsmonopol på DEET, vilket gjort det i praktiken omöjligt för oberoende producenter att konkurrera. Men ett undantag finns: Walborg Thorsell, svensk forskningskvinna, docent i experimentell parasitologi och doktor i veterinärmedicin.
Under 30 års tid har nu 81-åriga Walborg Thorsell bedrivit avancerad forskning, först med stöd av dåvarande STU och sedan av nuvarande NUTEK, för att finna en grundsubstans bättre och ändamålsenligare än DEET.
Hon inledde sin verksamhet inom FOA och har efter pensioneringen fortsatt som “gästforskare” på zoologiska instiutionen vid Stockholms universitet.

 

Medel utan biverkningar

 

Under FOA-tiden hade Walborg Thorsell och hennes arbetsgrupp i uppdrag av försvaret att utveckla ett insektsmedel utan biverkningar som samtidigt kunde sättas in som motvapen vid kemisk krigsföring.
–Under den här tiden anklagade USA och Sovjet varandra för att experimentera med malariamygg i den kemiska krigsföringen, berättar hon. Vårt uppdrag från det svenska försvaret var att ta fram ett motmedel om malariamygg skulle sättas in i en krigssituation.
Tre amerikanska malariapreparat fanns, men två bedömdes som allt för overksamma och det tredje som för farligt, biverkningarna var för många.
FOA-gruppen inledde en internationell litteraturstudie och kartlade mellan 20000 och 30000 substanser som testats runt om i världen, främst i USA. Studien visade att dietylamid hade bäst avvisande effekt både mot malariamygg och svenska skogsmygg.
De experiment som genomfördes visade emellertid att amidsubstansen, applicerad på kroppen, sköljdes bort av kroppssvetten.
– Detta löste vi genom att haka på en aromatisk ring som gav mandelsyra, berättar Walborg Thorsell. När detta var gjort kunde preparatet inte längre sköljas bort av svett.

 

En bättre grundsubstans

 

Grundsubstansen som allt byggdes kring togs från en vanligt förekommande svensk medicinalväxt.
FOA-gruppen hade, visade det sig, upptäckt en förening som var både bättre och ändamålsenligare som grundsubstans än DEET. Det nya preparatet, som döptes till DEMIDEX, trängde till skillnad mot DEET inte in i huden. Det hade ett lägre ångtryck vilket innebar att det avdunstade saktare än DEET. Det var rent till 99,99 procent medan DEET hade – och har – en fem-procentig orenhetsgrad. Det kladdade inte och var helt luktfritt.
– Luktfriheten var mycket viktig eftersom det visat sig att gerillan under Vietnamkriget kunde känna doften av de amerikanska soldaternas myggmedel, berättar Walborg Thorsell.
Kemikalieinspektionen gav klartecken och FOA inledde omfattande fältförsök i Norrland tillsammans med försvaret. Resultat: DEMIDEX visade sig ha alla de effekter som framkommit vid de inledande försöken.
Parallellt med fältförsöken i Norrland genomfördes även experiment med gula febern-myggor samt laboratorietester i Schweiz med malariamyggor.

 

DEMIDEX hade en starkt avvisande effekt

 

Sedan alla vittförgrenade försök och tester avslutats visade det sig att DEMIDEX hade avvisande effekt mot svenska skogsmygg, fästingar, gula febern-mygg och malariamygg och därmed kunde förhindra uppkomsten av bl a malaria och gula febern, olika virussjukdomar, influensaliknande symptom, borelia, hjärnhinneinflammation framkallad av fästingar samt harpest.
– I Sverige finns ett 40–tal olika myggsorter och DEMIDEX visade sig vara avvisande mot samtliga, säger Walborg Thorsell.

 

Många användare men dyrt extrakt

 

DEMIDEX började tillverkas av kemikalieföretaget Herdins Färgverk i Dalarna, kom ut på marknaden och såldes bl a av apoteken. Militären använde dessutom medlet. Men att syntetisera grundsubstansen – tillverka extraktet – var dyrt och med uteblivit forskningsstöd från NUTEK kunde produktionen inte hållas igång. Förra året såldes den sista flaskan och DEMIDEX lagerhyllor gapade tomma.
– Vi köpte in extraktet från USA men nu finns det inte längre några tillverkare som kan leverera de små kvantiteter som vi behöver, säger Bengt Ekblom, VD vid Herdins Färgverk. Att köpa in de stora kvantiteter som tillverkarna kräver skulle bli alldeles för dyrt med en försäljning enbart på den svenska marknaden. Vi letar därför efter en partner som kan lansera produkten internationellt så att det blir ekonomiskt möjligt att köpa in större mängder extrakt.
Enligt Walborg Thorsell fick de amerikanska DEET-producenterna som de ville:
– Via NUTEK försökte vi redan tidigt få till stånd ett samarbete med DEET-tillverkarna, som har den bästa syntetiseringskunskapen. Men med den monopolsituation som finns kunde de vägra att samarbeta med oss. De upplevde oss som ett hot och kunde i praktiken se till så att vi försvann från marknaden.

 

IXNIX – ännu bättre!

 

Men istället för att resignera fortsatte Walborg Thorsell att forska – nu med siktet inställt på att få fram en substans ännu effektivare än DEMIDEX; kröna sin gärning med att få fram världens bästa insektsmedel ännu en gång.
Åter lyckades hon.
Hon fann att extrakt från en annan vanligt förekommande svensk medicinalväxt har samma positiva egenskaper som DEMIDEX-extraktet – men att det biter ännu hårdare mot mygg och fästingar. Dessutom har det tre gånger så lång verkningstid som DEEM-preparaten!
Det nya medlet, IXNIX, är nu föremål för patenteringsförfarande.
– Och den här gången förutsätter jag att ingen ska kunna stoppa oss, hur monopolartad marknaden än är!