Fakta om myggorVad vet vi om myggor?

Det finns mygget mygg! Familjen stickmyggor består av ungefär 40 olika släkten och sammanlagt finns cirka 2 500 arter. Här i Sverige finns omkring 30 olika myggarter som är blodsugare.
Eftersom honmyggorna behöver blod för att lägga ägg, är det bara de som sticker. Hanarna är alltså ofarliga och sticker inte ut på något sätt. Hehe...

Olika myggor kan ha olika beteende. De flesta mygg är dock aktiva på kvällen, men mygg som finns i våtmarker kan även vara aktiva på dagen.

Myggor som sprider sjukdomar

Här hemma i Sverige är inte mygg än en hälsorisk utan ses mer som ett irritationsmoment under sommarhalvåret. Dock kan de svenska myggorna sprida sjukdomar som t.ex. Harpest (en bakterie) och Ockelbosjukan (ett virus).

Utomlands (främst i tropiska länder) sprider däremot myggorna bland annat Malaria, Denguefeber och gula febern. Det kan vara bra att känna till hur de smittospridande myggen ser ut eftersom olika myggarter sprider olika sjukdomar:

Malariamyggor (Anopheles) kan man lätt känna igen på att kroppen är framåtlutad och inte parallell med marken.
I Sverige blir mellan 75 och 140 personer sjuka i malaria per år. Smittotillfällen sker alltid utanför landet.

 

Denguefebermyggor är stickmyggor inom släktet Aedes, mellan 30-60 svenskar smittas årligen utomlands. De är lätta att känna igen med sin svarta kropp med vita prickar.

 

Myggor gillar INTE:

 • Kyla (luftkonditionerade platser)
 • Vind
 • Vita eller ljusa kläder
 • Rentvättade kroppar
 • myggmedel och myggnät

Myggor GILLAR:

 • Fukt
 • Värme
 • Stilla vattendrag, vattenpölar och dammar
 • Skugga och skymning
 • Mörka kläder
 • Starka dofter så som parfym- eller svettdoft
 • Bar och tunn hud (handleder & vrister)

Informationen från denna sida är hämtad ifrån resamedbarn.eu.